Реєстрація громадських формувань з охорони громадського порядку | Фонд місцевої демократії
Фонд місцевої демократії
Foundation of Local Democracy,
Kharkiv Ukraine
Фонд місцевої демократії (ФМД) - громадська неприбуткова організація, аналітичний центр(THINK TANKS), метою якого є вплив на економічні, політичні та соціальні процеси в Україні, сприяння місцевому самоврядуванню, проведенню реформ, розвитку громадянського суспільства та демократії

Реєстрація громадських формувань з охорони громадського порядку

808_nКруглі столи, дискусії, експертні обговорення — чисельні заходи, присвячені діяльності громадським формуванням (ГФ), — не пропонують універсального рішення. ГФ залишаються сам-на-сам зі своїми проблемами, а поліція — без помічників.

Нещодавнє експертне обговорення у Харкові, присвячене результатами дослідження «Участь громад у забезпеченні правопорядку в Україні», перетворилося на гостру фахову дискусію. Вона викрила нові аспекти проблем, які заважають громадськості ставати добровільними помічниками поліції.

Виявилося, що головна причина бездіяльності ГФ криється в юридичній площині — у недосконалій процедурі реєстрації таких формувань.

На діяльність ГФ впливають поліція, держадміністрації та органи місцевого самоврядування. Такий розподіл впливу стає запобіжним заходом проти поліцейської монополії та можливих зловживань з боку влади. А регулює діяльність ГФ Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».

Стаття 12 цього Закону через неточність формулювання дозволяє ставати членами ГФ особам, які мають кримінальне минуле. Особливої уваги потребує питання саме реєстрації громадських формувань з охорони порядку, що наділяє їхніх членів певними повноваженнями.

Відповідно до законодавства, не кожна громадська організація є формуванням з охорони громадського порядку.

ЧИ Є ЧИННИМИ ГРОМАДСЬКІ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ПРИ ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ?

DSC01151Одні громадські формування з охорони громадського порядку зареєстровані органами місцевого самоврядування, але не набули статусу юридичних осіб. Їхні очільники пояснюють це тим, що реєстрація була проведена раніше, за старої редакції Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

Інші формування проходили «двоступеневу» реєстрацію: спочатку — рішенням органу місцевого самоврядування, а вже потім — державним реєстратором. А декотрі одразу подавали документи до державного реєстратора, маючи погодження від відповідного органу Національної поліції України.

З огляду на таку відмінність у правовій практиці реєстрації громадських формувань, виходячи з того, що, відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», координація діяльності у сфері державної реєстрації громадських формувань належить до повноважень Міністерства юстиції, що також здійснює правову освіту населення, ми звернулися до Мін’юсту з проханням:

1) роз’яснити порядок реєстрації громадських формувань з охорони громадського порядку;

2) пояснити, чи можуть громадські формування з охорони громадського порядку діяти без набуття статусу юридичної особи.

За деякий час надійшла відповідь із розлогим поясненням з піднятих питань:

Міністерство юстиції України в межах компетенції повідомляє.

26.11.2015 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), яким серед іншого передбачено викласти зазначений Закон у новій редакції з назвою «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (пункт 1 Закону) та внести зміни до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» (пункт 16 Закону), зокрема, статтю 6 викладено в новій редакції.

Так, відповідно до статті 6 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону набуває статусу юридичної особи з дати його державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Для реєстрації громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону подаються рішення про його створення, підтримане відповідним органом Національної поліції чи підрозділом Державної прикордонної служби України, узгоджене з цими органами положення (статут), інформація про склад керівного органу, а також список членів формування»…

Слід зазначити, що за попередньою редакцією статті 6 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» (у редакції до 01.01.2016) для реєстрації громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону його засновники подавали до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради за місцем його діяльності рішення про його створення, підтримане відповідним органом внутрішніх справ чи підрозділом Державної прикордонної служби України, узгоджене з цими органами положення (статут), інформацію про склад керівного органу, а також список членів формування. Також було встановлено, що після реєстрації громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону набувало статусу юридичної особи…

Тобто до набрання чинності Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (у редакції до 01.01.2016), набуття громадським формуванням з охорони громадського порядку і державного кордону статусу юридичної особи здійснювалося в два етапи – спочатку відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» (у редакції до 01.01.2016) у виконавчому органі сільської, селищної, міської, районної у місті ради за місцем його діяльності отримувалося рішення про реєстрацію, а потім відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (у редакції до 01.01.2016) на підставі поданих документів державним реєстратором вносився відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Відомості про громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону, яке набуло статусу юридичної особи в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (у редакції до 01.01.2016), містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Звертаємо увагу на те, що правовий статус, порядок реєстрації та діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону регулюється Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», яким не передбачено створення громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону без статусу юридичної особи».

З відповіді Мін’юсту можна зробити такий висновок: законодавство не передбачає діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону без статусу юридичної особи.

Тому подібні утворення, що зареєстровані органами місцевого самоврядування, але не набули статусу юридичних осіб, повинні обов’язково зареєструватися у порядку, встановленому Законом. Інакше їхня «правоохоронна діяльність» вважатиметься незаконною.

ЧИ МАЮТЬ ПРАВО ЗДІЙСНЮВАТИ ФУНКЦІЇ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ, ЗАРЕЄСТРОВАНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ»?

544_nТраплялося, дехто «просто» реєстрував громадську організацію (без погодження з Національною поліцією), але в статуті прописував, що вона займатиметься охороною громадського порядку.

Приміром, достатньо відомі «Національні дружини», що мають 15 обласних відокремлених обласних підрозділів, зареєстровані не як громадське формування з охорони громадського порядку, а як громадська організація. Що не завадило їй проголошувати: «Це організація, метою якої є забезпечення порядку на вулицях українських міст». (Щоправда, у деяких регіонах є й поодинокі «Національні дружини» — громадські формування з охорони громадського порядку).

Так, усі громадські об’єднання, зокрема громадські формування з охорони громадського порядку, підлягають реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

Але є певні юридичні відмінності, визначені відповідно профільним законодавством про громадські об’єднання та громадські формування з охорони громадського порядку.

12_nЗокрема, Закон України «Про громадські об’єднання» встановлює, що кількість засновників ГО не може бути меншою, ніж 2 особи, а за ЗУ «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», громадські формування створюються у складі не менше ніж 10 осіб.

Крім того, засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають у нашій державі на законних підставах. Але якщо організація створюється як громадське формування з охорони громадського порядку, засновниками можуть бути тільки громадяни України.

Водночас ЗУ «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» встановлює додаткові вимоги щодо реєстрації громадських формувань з охорони громадського порядку:

 1. необхідність узгодження положення (статуту) з керівництвом відповідного територіального органу Національної поліції, а також виконавчого органу ради, на території якої діятиме це громадське формування;
 2. рішення про його створення має бути підтримане відповідним органом Національної поліції.

48_oОтже, можна дійти висновку: громадські об’єднання, утворені без дотримання критеріїв, визначених спеціальним законодавством, не набувають прав громадських формувань з охорони громадського порядку і не можуть здійснювати заходів, спрямованих на виконання завдань у сфері охорони публічного порядку.

Плутанина, пов’язана з реєстрацією громадських формувань, може спричинити появу фейкових ГФ, які мають на меті отримати державне фінансування. Але жодне формування не може існувати без фінансової підтримки. Її відсутність може спровокувати зловживання повноваженнями з боку членів ГФ.

На нашу думку, щоб запобігти подібним негативним явищам, самі територіальні громади мають брати участь у створенні громадських формувань з охорони громадського порядку.

Зі збільшенням кількості місцевих жителів у складі ГФ зменшується ризик незаконної та непрозорої діяльності всередині таких формувань.

 Ольга Мірошник,
голова Фонду місцевої демократії, регіональна координаторка Мережі UPLAN

Юрій Чумак,
координатор проекту «Шерифи для нових громад» у Харківській та Дніпропетровській областях, експерт Мережі UPLAN

 Оставить комментарий

Інші матеріали

Місцеві референдуми – крок до демократії участі
Місцеві референдуми – крок до демократії участі

У Верховній Раді України готуються до реєстрації закону про [Читати далі]

Комунальні підприємства: як перезавантажити систему
Комунальні підприємства: як перезавантажити систему

Щодня новини схожі на хроніки апокаліпсису — щось постійно [Читати далі]

Ідеальний регламент міської ради – це той, який не порушують
Ідеальний регламент міської ради – це той, який не порушують

Процедура у місцевому самоврядуванні – це гарантія законності, [Читати далі]

Новий регламент міської ради. Що змінилося?
Новий регламент міської ради. Що змінилося?

Регламент Харківської міської ради (ХМР) 8-го скликання виявився [Читати далі]

Харківські журналісти та експерти об’єднують зусилля задля посилення реформ
Харківські журналісти та експерти об’єднують зусилля задля посилення реформ

18 грудня у Харкові відбувся пресзахід, присвячений питанням [Читати далі]

Розділи

 • МС (157)
 • ГС (172)
 • Зверніть увагу (67)
 • Блог (19)
 • Моніторинг видачі віз (2007-2012) (6)
 • Адміністративні послуги (61)
 • Адміністративні послуги. Харків (91)
 • Європейська інтеграція (25)
 • Конкурси (8)
 • Бібліоміст (6)
 • Культура діалогу (69)
 • Діалоги заради миру (27)
 • Новини (300)
 • Статті (49)
 • Видання ФМД (23)

Olga Miroshnyk, Head Foundation of Local Democracy
12, Movchanovskyi vyizd, Office 13 Kharkiv, Ukraine 61001
Phone: +380501626045
E-mail: mirfmd@gmail.com, Web-site: www.fmd.kh.ua Facebook: FMD